Kategorije

  


 


 

Pomoć

Kako koristiti BuvljaPijaca.rs
Predlažemo da pored ovog teksta pročitate i sledeća dokumenta
- Izjava o zaštiti podataka,
- Lista zabranjenih predmeta,
- Uslovi koriscenja
- Sistem sankcionisanja
- Cenovnik
 
Provera podataka
BuvljaPijaca.rs obavlja proveru podataka svih osoba koje popune zahtev za registraciju.
Provera podataka se sastoji iz:
1. Provere e-mail-a - BuvljaPijaca.rs ti šalje e-mail sa aktivacionim linkom
    Nakon toga postaješ član - možeš ući u svoj nalog
2.  Potrebno je da nam  pošalješ skeniranu ili fotografisanu ličnu kartu
     na e-mail podrska@buvljapijaca.rs ili
 
    Nakon toga postaješ punopravan član - možeš da kupuješ i prodaješ na BuvljaPijaca.rs.
 
BuvljaPijaca.rs ima prava da zatraži ličnu kartu u slučaju dodatne provere:
-          postoji sumnja na postojanje duplog naloga - u slučaju da
nakon 96h od slanja zahteva za dostavljanje lične karte ne dobijemo istu,
nalog je suspendovan do dostave
-          ukoliko je član zatražio promenu adrese, a nema fiksni telefon.
 
Član može da zatraži promenu podataka unošenjem novih u svoj profil.
Podatke proveravamo i dužni smo da zatražimo sve
dodatne informacije kako bi provera bila uspešna.
Ukoliko nakon 15 dana od slanja zahteva ne dobijemo
tražene informacije novi podaci neće biti odobreni.
 
 
Kupovina
U polje Nudi ubacuješ svoju maksimalnu ponudu koju
si spreman da daš za predmet.
BuvljaPijaca.rs agent (koji je uvek aktivan čim nudiš) će nuditi do cene
koju si uneo kao maksimalnu, čak i kada nisi pri računaru.
Ukoliko primetiš da neko, čim uneseš ponudu,
ponudi za dinar više znači da BuvljaPijaca.rs agent nudi za njega.
 
Primer:
Prodaje se digitalna kamera, početna cena 10 din.
Član Marko nudi 3000 dinara.
Vodi sa 10 dinara, jer je jedini koji nudi.
 
Želiš takođe da kupiš kameru i nudiš 1000 dinara.
Pošto je Marko dao veću ponudu,
cena “skače” na 1001 dinar i Marko dalje vodi.
Ne odustaješ i sada nudiš 4000 dinara.
Time vodiš sa 3001 dinarom.
 
Aukcija se završila.
Kupio si kameru za 3001 dinar.
I ako je tvoja maksimalna ponuda 4000 dinara,
pošto je Marko nudio samo 3000 dinara,
BuvljaPijaca.rs agent je u tvoje ime nudio 3001 dinar kako bih vodio.
I pobedio tj. kupio.
 
Davanje ponude
Jednom data ponuda ne može se obrisati.
 
Izuzetak:
-Član je prvi put licitirao na BuvljaPijaca.rs aukciji.
 
U oba slučaja je potrebno prvo kontaktirati prodavca preko
BuvljaPijaca.rs poruke sa molbom da se uvaži njegova želja za brisanje ponude.
Prodavac onda kontaktira BuvljaPijaca.rs tim i ponuda se u tom slučaju briše.
 
 
 
Sistem ocenjivanja
Nakon završetka aukcije i obavljanja kupoprodaje
kupac i prodavac su obavezni da ocene jedan drugog u roku od 17-nog dana.
Kupoprodaja se ocenjuje pozitivno, neutralno ili negativno.
Obavezno je napisati komentar koji argumentuje ocenu.
Ukoliko ocena nije opravdana, potrebno je kontaktirati BuvljaPijaca.rs tim.
BuvljaPijaca.rs tim ima prava da tu ocenu obriše.
 
 
Ocenjivanje prodavca
U delu Moj nalog nalazi se opcija Oceni.
Odabira se ocena i upisuje se komentar, a zatim potvrđuje sa Oceni.
 
Pozitivnaocena se dodeljuje prodavcu ukoliko:
 
- je kupoprodaja obavljena u dogovorenom roku i predmet se nalazi u opisanom stanju.
              Rok za obavljanje kupoprodaje koji je BuvljaPijaca.rs propisao je 10dana.
              Moguće je da se uz pismeni dogovor, putem BuvljaPijaca.rs poruka, on produži.
 
 
Negativnaocena se dodeljuje prodavcu ukoliko:
 
- se predmet ne nalazi u opisanom stanju i nije funkcionalan a prodavac        
  je odbio da prihvati reklamaciju.
 
Ocenjivanje kupca
U delu Moj nalog nalazi se opcija Oceni.
Odabira se ocena i upisuje se komentar, a zatim potvrđuje sa Oceni.
 
Pozitivnaocena se dodeljuje kupcu ukoliko:
 
- je kupoprodaja obavljena u dogovorenom roku
 
Negativnaocena se dodeljuje kupcu ukoliko:
 
- je kupac predmet vratio kao neispravan a predmet je ispravan i odgovara opisu
- kupac nije preuzeo predmet, a obavešten je o slanju i složio se sa time
 
BuvljaPijaca.rs odluka
BuvljaPijaca.rs odlukudodeljuje BuvljaPijaca.rs korisnički tim
Ona se dodeljuje u slučaju spora, i to isključivo u slučajevima:
- kada I kupac i prodavac dostave verodostojne dokaze koje podkrepljuju njihove tvrdnje
- kada obe strane nisu spremne za pronalaženje rešenja eventulano nastalog spora
- kada je u kupoprodaja obavljena opcijom ličnog plaćanja i preuzimanja
- kada prodavac uvaži reklamciju kupca (prodavac tvrdi da je  predmetom odgovara opisu)
Donošenjem BuvljaPijaca.rs odluke poništavaju se ocene koje su kupac i prodavac razmenili.
BuvljaPijaca.rs odluka nije ocena. Ona označava da kupoprodaja nije obavaljena i da je su za njeno nerealizovanje odgovorne obe strane. Dodelom BuvljaPijaca.rs odluke prodavcu se vrši  refundacija  kompletnih troškova kredita za tu kupoprodaju.
 
Prodaja po aukcijskom sistemu
BuvljaPijaca.rs je aukcijska stranica.
 
Prodaja se vrši isključivo postavljanjem predmeta na aukciju.
Kupovina se vrši isključivo licitiranjem na aukciji.
 
Na BuvljaPijaca.rs se ne može postavljati oglas.
Na BuvljaPijaca.rs se ne može nuditi mogućnost zamene.
Na BuvljaPijaca.rs se ne može postavljati rezervna cena tj.
ograničenja u ceni ispod koje predmet neće biti prodat.
 
Pokretanje aukcije
Aukciju može pokrenuti svaki punopravan član koji na
BuvljaPijaca.rs računu ima do -50 dinara kredita.
Prilikom pokretanja aukcije član:
- određuje vreme trajanja aukcije (1-10 dana)
- određuje početnu cenu predmeta
- je obavezan da u tekstu aukcije da tačan opis predmeta
- je obavezan da unese verodostojnu sliku predmeta
- postojeće mane predmeta obavezno mora slikati i navesti u tekstu aukcije
 -bira odgovarajuću kategoriju
 
Prodaja po izlicitiranoj ceni
Početnu cenu određuje prodavac prilikom postavljanja aukcije.
Prodavac ne može da odredi krajnju cenu.
Krajnju cenu određuje potražnja na BuvljaPijaca.rs tržištu.
 
Član koji u momentu završetka aukcije licitira najveću ponudu
je pobednik aukcije i time postaje kupac.


Tekstovi i slike
Slike i tekstovi koji se postavljaju na aukciji moraju biti verodostojni predmetu koji se prodaje.
Slike i tekstovi koji su preuzeti sa drugih internet stranica ne mogu se
koristiti bez odobrenja autora istih.
Prilikom postavljanja software-a, muzike, filmova, serija, kataloga i ostalih pisanih informacija na nosačima informacija (CD / DVD / Blu-Ray / VHS / kasete)  obavezno je postaviti sliku nosača informacija i njegovog omota.
BuvljaPijaca.rs ima prava da aukciju prekine ukoliko se na aukciji ne nalazi odgovarajuća slika.
 
 
Troškovi transporta
Troškove transporta:
            - snosi kupac
            - odgovaraju cenovniku odabrane kurirske službe za određni gabarit pošiljke
            - se ne naplaćuju ako se kupoprodaja obavalja lično
            - moraju biti razumni
 
Troškovi provizije
Proviziju za prodat predmet plaća prodavac i te troškove nije dozvoljeno preneti na kupca.
Detaljnije o proviziji
 
 
Pitanja & Odgovori
Pitanja i odgovori služe za:
- dobijanje podrobnijih informacija o predmetu
- lakše uspostavljanje kontakta nakon završetka aukcije
- održavanje društvenih veza među BuvljaPijaca.rsvcima
 
Pitanja i odgovore je zabranjeno zloupotrebljavati tj. korisiti za:
- dogovore o prodaji van BuvljaPijaca.rs
- iznošenje pretnji
- vređanje
- uznemiravanja
- reklamiranje
 
Primljene i poslate poruke se automatski brišu sa naloga
nakon 60 dana od primanja ili slanja.
Poruke se arhiviraju na serverima BuvljaPijaca.rs.

Ugovor o kupoprodaji
Ugovorom između prodavca i kupca (po završetku licitacije) smatra se:
-poruka sa podacima
-sadržaj same aukcije (tekst, slike, standardni tekst)
-kao i sva komunikacija koja je vođena između članova.

Rešavanje nesporazuma

Nesporazum sa kupcem – kako dalje?
Ukoliko kupac ne postupi u skladu sa ugovorom i pravilima BuvljaPijaca.rs
prodavac treba postupiti na sledeći način:
1. Prodavac je dužan da se obrati kupcu putem BuvljaPijaca.rs poruka
i obavesti ga o njegovim obavezama
(npr.obavesti ga da se kupoprodaja treba obaviti u propisanom roku)
Takođe dužan je da da predlog za prevazilaženje problema
i ostavi kupcu da da predlog kako bi se došlo do dogovora.
2.Ukoliko kupac odbija da da odgovor i odbija uspostavljanje novog dogovora
potrebno je da se prodavac obrati BuvljaPijaca.rs korisničkom timu sa objašnjenjem o nastalom sporu
i to putem kontakt formularaili prijavljivanjem Problema (za transakcije gde je aktivran LC)
BuvljaPijaca.rs tim će se obratiti kupcu i obavestiti ga o njegovim obavezama.
Na osnovu pravilnika BuvljaPijaca.rs, BuvljaPijaca.rs korisnički tim će ponuditi predlog rešenja
i kupcu i prodavcu kako bi se kupoprodaja realizovala na obostrano zadovoljstvo.
3.Ukoliko predlog rešenja bude odbijen:
BuvljaPijaca.rs korisnički tim će postupiti prema pravilima BuvljaPijaca.rs i na osnovu toga:
- kazniti člana koja je postupio suprotno pravilima primenom Sistemu sankcionisanja
- stornirati ocene koju su neopravdane
Svaki član se može obratiti nadležnim organima radi ostvarivanja svojih prava:
- Centru za zaštitu potrošača
Centar za zaštitu potrošača prijavljuje slučaj inspekciji ili upućuje na medijaciju
- Policiji
U policiji je moguće odneti krivičnu prijavu protiv lica koje je nanelo štetu.
Ako postoji osnov za gonjenje po službenoj dužnosti osoba
ne mora da definitivno podnosi privatnu tužbu (veoma je skupa).
Procedura prilikom rešavanja spora je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Nesporazum sa prodavcem– kako dalje?


Ukoliko prodavac ne postupi u skladu sa ugovorom i pravilima BuvljaPijaca.rs
kupac treba postupiti na sledeći način:
1. Kupac je dužan da se obrati prodavcu putem BuvljaPijaca.rs poruka
i obavesti ga o njegovim obavezama  (npr. predmet nije u opisanom stanju, obavesti ga da se kupoprodaja treba obavi u propisanom roku)
Takođe dužan je da da predlog za prevazilaženje problema i ostavi prodavcu da da predlog kako bi se došlo do dogovora.
2.Ukoliko prodavac odbija da da odgovor i odbija da prihvati reklamaciju
potrebno je da se kupac obrati BuvljaPijaca.rs korisničkom timu sa objašnjenjem o nastalom sporu
i to putem kontakt formularaili prijavljivanjem Problema (za transakcije gde je aktivran LC).
BuvljaPijaca.rs tim će se obratiti prodavcu i obavestiti ga o njegovim obavezama.
Na osnovu pravilnika BuvljaPijaca.rs, BuvljaPijaca.rs korisnički tim će ponuditi predlog rešenja
i kupcu i prodavcu kako bi se kupoprodaja realizovala na obostrano zadovoljstvo.
3.Ukoliko predlog rešenja bude odbijen:
BuvljaPijaca.rs korisnički tim će postupiti prema pravilima BuvljaPijaca.rs i na osnovu toga:
- kazniti člana koja je postupio suprotno pravilima primenom Sistemu sankcionisanja
- stornirati ocene koju su neopravdane
Svaki član se može obratiti nadležnim organima radi ostvarivanja svojih prava:
- Centru za zaštitu potrošača
Centar za zaštitu potrošača prijavljuje slučaj inspekciji ili upućuje na medijaciju
- Policiji
U Policiji je moguće podneti krivičnu prijavu protiv lica koje je nanelo štetu.
Ako postoji osnov za gonjenje po službenoj dužnosti osoba
ne mora v definitivno podnosi privatnu tužbu (veoma je skupa).
Procedura prilikom rešavanja spora je u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača


Nepoštovanja pravila BuvljaPijaca.rs
Kršenje pravila BuvljaPijaca.rs se sankcioniše jedinstvenim sistemom kazni na sajtu
Prekšajina sajtu  buvljapijaca.rs  vrednuju se po jedinstvenom sistemu kazni.
Sistem se sastoji od četiri nivoa:
1.Obavešten
- jedan prekršaj - član je obavešten o načinjenom prestupu i ukazujemo mu na pravila BuvljaPijaca.rs
 
2.Upozoren
- dva prekršaja - članu je ukazano na prestup koji je učinio i ponovo ga podsećamo na pravila BuvljaPijaca.rs
 
3.Upozoren pred suspenziju
-  tri prekršaja - član je upozoren na posledice do kojih može doći zbog kršenja pravila BuvljaPijaca.rs
 
4.Suspendovan
- četiri prekršaja - član je trajno suspendovan sa BuvljaPijaca.rs bez mogućnosti reaktivacije
 
Ovaj sistem se primenjuje za sledeće prekršaje:
 
- Prodaja van BuvljaPijaca.rs
- Prodaja piraterije
- Veštačko dizanje cena
- Dupli nalog
- Dodatni uslovi prodaje
- Tri jedinstvene negativne ocene sa identičnim razlogom
- Zloupotreba sistema ocenjivanja npr. neopravdano davanje ocene
- Unošenje netačnih podataka
- Kupac neće da preuzme predmet bez opravdanog razloga
- Prodavac neće da pošalje predmet bez opravdanog razloga
- Prodaja predmeta koji se nalaze na listi zabranjenih predmeta
- Dostavljanje podataka koje se razlikuju od onih koji su provereni i nalaze se na BuvljaPijaca.rs
- Vređanje i pretnje
- Svesna obmana kupca (potkrepljena dokazima)
- Lični podaci u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu, komentaru ocene)
- “Ne prodajem ispod” ili slični tekstovi na aukciji
- Oglas umesto aukcije
- Kupujem u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)
- Zamena u tekstu aukcije ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)
- Pogrešna kategorija
- Zloupotreba “Pitanja i odgovori”
- Zloupotreba BuvljaPijaca.rs sistema I software
- Postavljanje URL linka ili internet adrese ka drugim sajtovima u tekstu aukcije
  ili na profilu (status, omiljen citat, ukratko o članu)


Svaki prekršaj pravila se vrednuje i sankcioniše ovim jedinstvenim sistemom kazni.
Npr. Ukoliko član prodaje oružje na BuvljaPijaca.rs, a zatim obavi prodaju van BuvljaPijaca.rs njegov status prema jedinstvenom sistemu kazni biće 2.Upozoren  Ukoliko ponovo izvrši prodaju oružja na Kupindu ili bilo koji drugi prekršaj njegov status je  3.Upozoren pred suspenziju.
 
 
Organizovano i svesno nepoštovanje pravila BuvljaPijaca.rs tretira se kao grubo kršenje i sankcioniše se trajnom suspenzijom
 
Rizici na BuvljaPijaca.rs
I pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere,
postoji rizik da dođe do obmane naših sistema.
Kako bi se rizici sveli na minimum BuvljaPijaca.rs preporučuje:
- sva plaćanja Postnet-om ili Western Union-om BuvljaPijaca.rs smatra apsolutno nesigurnim,
  i za eventualne probleme prilikom takvog plaćanja ne razmatra žalbe.
- kupoprodaje koje su obavljene van BuvljaPijaca.rs su van naše nadležnosti.
  BuvljaPijaca.rs ne razmatra žalbe po tom osnovu već ih tretira kao kršenje pravila BuvljaPijaca.rs.
- uplate i pakete isključivo slati na podatke koji su dobijeni od BuvljaPijaca.rs,
  za eventualne probleme prilikom takvog plaćanje ne razmatramo žalbe.
- ne razmatramo žalbe na predmete koji su lično preuzeti i time
  od kupca prilikom primopredaje provereni.